Aktuality

MŽP nabídne 100 milionů obcím na území národních parků
17.11.2020 01:06 | TK) PRAHA (ČTK)
O dotaci mohou požádat obce a svazky obcí, správy národních parků i příspěvkové organizace a spolky

O dotaci mohou požádat obce a svazky obcí, správy národních parků i příspěvkové organizace a spolky.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabídne 100 milionů korun pro obce, které leží na území národních parků. Dotaci mohou využít například na nákup moderního osvětlení či podporu turismu, který nezatíží životní prostředí. Za resort o tom ČTK informovala Dominika Pospíšilová v dnešní tiskové zprávě.
Výzva je rozdělena do šesti oblastí podpory. „Největší zájem je tradičně o příspěvky na obnovu infrastruktury, tedy opravy cest, stezek, tras pro turisty a úpravy veřejných prostranství,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Tentokrát budeme klást větší důraz na zakládání zeleně a informačním centrům poskytneme nyní příspěvek i na vytvoření nových ‚multioborových‘ tras, publikací či vzdělávacích projektů,“ dodal ministr.
Dotaci tak mohou příjemci využít na vytvoření nových parkovacích míst či nákup odpadkových košů. Příspěvek pomůže i s pořízením stojanů na kola, veřejných pítek, požárních nádrží, ale také informačních tabulí, navigačních značení či s dovybavením informačních center a vypracováním rozvojových dokumentů zaměřených na životní prostředí. Cílí také na výměnu zastaralých pouličních lamp za šetrnější typy osvětlení. „I tentokrát výzva nabízí možnost spolufinancování nákladnějších projektů, na které obec nebo jiný subjekt získaly podporu z Operačního programu Životní prostředí,“ doplnila Pospíšilová.
Výše dotace je odstupňována od 50 000 do tří milionů korun. „Záleží vždy na typu projektu, dotace může pokrýt až 85 procent způsobilých výdajů, při kofinancování projektů podpořených v rámci OPŽP poskytneme podporu ve výši pěti procent způsobilých výdajů,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Fond dotaci administruje.
O dotaci mohou požádat obce a svazky obcí, správy národních parků i příspěvkové organizace a spolky od 11. ledna do 12. dubna 2021. Projekt se musí být na území obcí, které katastrem zasahují do národního parku. Příjemci musí projekt dokončit do 31. ledna 2024. „U kofinancování projektů podpořených z OPŽP se období realizace řídí danou výzvou OPŽP,“ uvedla Pospíšilová.
Podle MŽP od roku 2010 bylo sedm takto zaměřených výzev, v nichž bylo rozděleno půl miliardy korun a podpořeno 327 projektů. O dotaci je velký zájem, resort uvedl, že při poslední výzvě se 100 milionů vyčerpalo za necelé tři dny.

Rozpočet MŽP bude přes 11 miliard, k tomu přibudou peníze z fondů 

Aktualizováno
25.9.2020 17:48 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 4
Loni MŽP vyjednalo na letošní rok rozpočet 6,24 miliardy Kč bez evropských dotací, s nimi resort disponoval téměř 16 miliardami korun.
Loni MŽP vyjednalo na letošní rok rozpočet 6,24 miliardy Kč bez evropských dotací, s nimi resort disponoval téměř 16 miliardami korun.
Ministerstvo životního prostředí bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) v roce 2021 hospodařit, včetně evropských peněz, s 11,314 miliardy korun. K tomu podle ní přibudou ještě peníze z Modernizačního fondu a Fondu obnovy a rozvoje, o kterých se jedná. Schillerová to řekla po dnešním videokonferenčním jednání o rozpočtu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO).
„My jsme se domluvili, že posílím rozpočet MŽP o částku z letošního rozpočtu 150 milionů na program Mokřady,“ řekla po schůzce médiím Schillerová. Program byl podle ní letos vyčerpán, díky příspěvku však bude pokračovat. Brabec později doplnil, že částka umožní opětovné zdvojnásobení alokace pro oblíbený Program péče o krajinu. Kromě projektů na zadržování vody v krajině cílí například i na výsadbu zeleně.
Schillerová také uvedla, že ze zmíněných fondů by resortu měl přibýt značný objem financí zejména na Novou zelenou úsporám a některé další programy.
Dominika Pospíšilová z MŽP řekla ČTK, že má z Modernizačního fondu jít v budoucnu zhruba 12 miliard ročně. Není však jasné, kolik se už v roce 2021 stihne profinancovat. Nový fond cílí na snížení emisí a podporu obnovitelných zdrojů energie.
V případě fondu obnovy pak podle Pospíšilové MŽP počítá s 20 miliardami korun. První výzvy z těchto peněz však budou zřejmě vypsány až ve třetím čtvrtletí příštího roku.
Loni MŽP vyjednalo na letošní rok rozpočet 6,24 miliardy Kč bez evropských dotací, s nimi resort disponoval téměř 16 miliardami korun. Podle novely zákona o státním rozpočtu, která zvýšila letošní schodek ze 40 na 500 miliard korun, má letos resort životního prostředí hospodařit s 17,9 miliardy korun. Ministerstvo tak dostalo letos navíc dvě miliardy korun na budování vodovodů, kanalizací a zadržování vody v krajině. Ty dnes Brabec také připomněl.
„A ještě do tohoto roku nám ministerstvo financí přislíbilo posílit výdaje na vyplácení náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření, které meziročně narůstají, a také částečnou kompenzaci správám našich národních parků za ztráty dané kůrovcovou kalamitou a propadem ceny dřeva,“ doplnil ministr.
Co se úspor týče, resort podle Brabce šetří už teď. „Předpokládám, že i příští rok budeme šetřit například na výdajích za služební cesty, které se už ve většině realizují formou videokonferencí,“ uzavřel ministr.