Doučování

Vedouci sekce Doučování :  Mgr. Eva Martanová
Mgr. Eva Martanová
e-mail: evamartanova@seznam.cz
t.č: +420 775 164 906
 
Doučování žáků  I. stupně ve Vimperku a okolí.
Doučování a konzultace žáků 1. stupně  ZŠ / 1. – 5. ročník /
Český jazyk – čtení, porozumění textu, rozvoj čtenářských dovedností a mluveného projevu, pravopis. 
Matematika – sčítání, odčítání, násoben í, dělení, slovní úlohy, převody jednotek a geometrické učivo.
Anglický jazyk – konverzace, gramatika, psaní a slovíčka.
Konzultace během školního roku a v době letních prázdnin.
Pomoc žákům se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).
Doučování přes letní prázdniny.
Seznam doučujících:
Ludmila Fričová – Vimperk
I.stupeň ZŠ : Čj , M, dyslexie, dysgrafie
Místo doučování: dle dohody
Cena : 200 Kč
Ilona Jačková – Zdíkov
I.stupeň ZŠ : Čj , Aj , M
Místo doučování : dle dohody
Cena  : 200 Kč/ hod
Olga Juřicová – Vimperk
1. až 3. ročník ZŠ : Čj , M
Místo doučování: dle dohody
Cena : 200 Kč/ hod
Eva Martanová – Vimperk
I. stupeň ZŠ : Čj , M
Místo doučování : dle dohody
Cena : 200 Kč/ hod
Jitka Šradějová – Čkyně
I. stupeň ZŠ : Čj , Aj , M
Místo doučování: : dle dohody
Cena : 200 Kč/hod
Fakturační údaje : 2401459217/2010, Fio banka Strakonice