Cíle

 
Zřizovatelem Turismu je Česká asociace životního prostředí – odborné společenství fyzických a právnických osob, nevládní výběrová organizace.
Patří do seskupení: Česká asociace životního prostředí, Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí
Své turistické aktivity prioritně zaměřuje na území státu : Česko, Slovensko
Datum založení asociace : 26. 4. 2012
Společnost zaregistrovaná na MV ČR dne 26.4.2012 pod č.j. VS/1-1/88566/12-R 
Aktualizovaná registrace: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=795321&typ=PLATNY
Sídlo: Vimperk, Hotek Zlatá Hvézda
 Cíle
– vzájemné poznávání regionů
– poznávání památek
– aktivní cestování
– pohyb a pobyt v přírodě
– navazování přeshraničních kontaktů a partnerství
 – poznávání zemí, památek, zvyků a lidí   
– budování eko partnerství
– zprostředkování a výkon průvodcovských služeb
Naše asociační seminární a turistické sídlo:  Zámek Úsobí 

Zámek vlastní náš kolega a spoluzakladatel naší asociace Ing. Jaromír Polák