Turismus

 
 http://portalturismu.com/

https://www.facebook.com/Portalturismu-888623754869934/?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/groups/562662714099778/

Menežering
ing Kamila Hrabáková
E-mail: hrabakovak@seznam.cz
tel.: +420 724 888 042
Ing Peter Repčík
E-mail: Repcik.Peter@seznam.cz
tel:+421 905 510 199

 

 

Turistický projekt Od Šumavy a Tatrám je realizován Českou Asociací Životního Prostředí ve spolupráci se Slovenskou a Evropskou Asociací Životního Prostředí
Zřizovatelem Turismu je Česká Asociace Životního Prostředí – odborné společenství fyzických a právnických osob, nevládní výběrová organizace
Dátum založení: 26. 4. 2012
Sídlo: Vimperk, Náměstí Svobody 29

Cíle

– budování eko partnerství
– navazování přeshraničních kontaktů a partnerství
– vzájemné poznávání
– aktivní cestování
– pohyb a pobyt v přírodě
– organizování výměnných zájezdů dětí členů České a Slovenské Asociace Životního Prostředí

Tématické zaměření

1. Kulturní cestovní ruch

Kulturní cestovní ruch je charakterizován jako „forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivování především možností poznávání kulturního dědictví a kultury dané země a jejích rezidentů“.
Cílem návštěvníků jsou kulturní atraktivity, zejména historické stavby.

Cílem návštěvníků jsou kulturní atraktivity, zejména historické stavby.
dále
– festivaly a jiné společenské události, hostiny
– hudba, divadlo, soutěže, vystoupení
– život na vesnici a venkově (např. farmy, nedělní trhy)
– gastronomie, návštěva a ochutnávka místních produktů
– prohlídka pamětihodností, vesnických staveb a „atmosféra“
– návštěva historických a náboženských památek nebo typických krajových staveb, zřícenin a pod.

Kulturně historické podmínky
Architektonické památky: hrady, zámky, paláce, městské památkové rezervace, technická díla, sakrální památky
Umělecko-výtvarná díla: sochy, pomníky, obrazy, zbraně, náčiní
Folklór
– hmotný: obydlí, tradiční umělecká výroba
– nehmotný: písně, zvyky, tradice, archeologická naleziště ve volné přírodě a muzeální sbírky
Místa světových a národních dějin, rodiště
Kulturně-osvětová zařízení: divadla, muzea, galerie, skanzeny

2. Cirkevní turismus

https://www.facebook.com/Cirkevní-pamětihodnosti-Vimperka-a-okolí-877923522561371/?modal=admin_todo_tour
 3. Vzdělávací cestovní ruch

• terénní kurzy na ochranu přírody, identifikace živočišných druhů, rehabilitace
• kurzy zabývající se místní kuchyní, malováním, jazyky, fotografií
• získávání poznatků o místní historii, umění, přírodním a kulturním dědictví

Organizované akce
Kulturní akce – Folklorní a hudební festivaly, vědecká sympozia, kongresy, sportovní akce mezinárodního nebo národního významu,
oslavy, náboženské poutě, obchodní akce, výstavy, veletrhy

4. Ekoturismus: Od Šumavy k Tatrám

Ekoturistika je spojení pojmů turistika a ekologie.
Jedná se o turistiku zaměřenou na poznávání přírodních oblastí a chráněných území s ohledem na místní obyvatelé a životní prostředí.
Ekoturismus je definován jako odpovědný turismus v přírodních oblastech, který zachovává přírodu a krajinu a kvalitní život místních obyvatel založen na přírodním prostředí.

Naše asociační seminárni a turistické sídlo:  Zámek Úsobí

Zámek vlastní spoluzakladatel České a Evropské Asociace Životního Prostředí – Ing. Jaromír Polák

 

 

 Slovensko- Bratislava