Turismus

Od Šumavy k Tatrám je turistický projekt vypracovaný Českou asociací životního prostředí prostřednictvím vlastní turistické agentury ve spolupráci se Slovenskou asociáciou životného prostredia.
Iniciátor projektu : Ing Petr Bednarčík, Vimperk 
Zřizovatelem Turismu je Česká asociace životního prostředí – odborné společenství fyzických a právnických osob, nevládní výběrová organizace.
Patří do seskupení: Česká asociace životního prostředí, Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí
Své turistické aktivity prioritně  zaměruje na území státu : Česko, Slovensko
Datum založení asociace : 26. 4. 2012
Společnost zaregistrovaná na MV ČR dne 26.4.2012 pod č.j. VS/1-1/88566/12-R 
Aktualizovaná registrace: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=795321&typ=PLATNY
Sídlo: Vimperk, Náměstí Svobody 29
Menežering
ČR:
Ing Kamila Hrabáková, České Budějovice
E-mail: hrabakovak@seznam.cz
tel.: +420 724 888 042
SR:
Ing Peter Repčík, Bratislava
E-mail: Repcik.Peter@seznam.cz
tel.: +421 905 510 199
 http://portalturismu.com/
https://www.facebook.com/groups/562662714099778/
Cíle
– vzájmené poznávání regionů
– poznávání památek
– aktivní cestování
– pohyb a pobyt v přírodě
– navazování přeshraničních kontaktů a partnerství
 – poznávání zemí, památek, zvyků a lidí   
– budování eko partnerství
– zprostředkování a výkon průvodcovských služeb
– nové poznání a tvorba ekologických i kulturních hodnot směřujících k  harmonii propojení
  člověk – příroda.
Naše asociační seminární a turistické sídlo:  Zámek Úsobí 

Zámek vlastní náš kolega a spoluzakladatel naši asociace Ing. Jaromír Polák