Kontakty

 
Vzdělávání
Menežering vzdeláváni
Bc. Drahomíra Stanžovská
E-mail: drsta@seznam.cz

Příroda a kulturní dědictví
Ing. Kamila Hrabáková
E-mail: hrabakovak@seznam.cz
tel.: +420 724 888 042

Zabránění úbytku vody v krajině
Ing. Vladimír Mosný, PhD
E-mail: hycomp@post.sk
tel.: +421 903 997 981
Ekologické vzdělávání dětí
Jiři Hujda
E-mail: jirka@sumavous.cz
tel.: +420 602 483 534
Ekológie
Ing Miroslava Banýrová
E-mail: mirka.banyrova@seznam.cz
Základy podnikatelského myšlení žáků základních škol
Projekty
Ing. Peter Repčík
E-mail: Repcik.Peter@seznam.cz
Doučování
Mgr. Eva Martanová
E-mail: e.martanova@caszp.cz
tel.: +420 775 164 906
Bc. Alžbeta Rúckerová
E-mail: a.ruckerova@seznam.cz
Mgr. Ludmila Fričová
E-mail: Fricova@seznam.cz
Ing. Petra Vonášková
E-mail: petra.vonaskova@centrum.cz
Ekoturismus
Ing. Kamila Hrabáková
E-mail: hrabakovak@seznam.cz
tel.: +420 724 888 042.
Uměni a kultúra
Mgr. Vladimíra Fridrichová Kunešová
E-mail: kunesova@cmail.cz
http://www.kunesova.cz/
Hana Lounová
E-mail: hanalounova@seznam.cz
https://www.lounova.cz/
Spoločenské aktivity
Ivana Rajniaková
E-mail: ekoinfocentrum@seznam.cz
tel.: +420728950472
Sportovní aktivity
Bc. Alžbeta Rúckerová
E-mail: a.ruckerova@seznam.cz
Ekonomika a účetnictví
Anna Hrachovcová
E-mail: a.hrachovcova@caszp.cz
tel.: +420 739 253 742
Dotace,granty
Ing. Miroslav Hruška
E-mail: miroslav.hruska1@seznam.cz
tel.: +420 734 200 740
Přeshraniční spolupráce
Ing. Peter Repčík
E-mail: p.repcik@caszp.cz
tel.: +421 905 510 199
Fotoblog Šumavy 
Turisticky průvodce
Stanislav Hubáček
E-mail: sta72@seznam.cz
tel.: +420723679930
Šumavské výrobky
Eko-shop
Ivana Rajniaková
E-mail: ekoinfocentrum@seznam.cz
tel.: +420728950472