Semináře

Ochrana pred škodami z povodní
Lektoři
Ing. Vladimír Mosný, PhD
E-mail: hycomp@post.sk
tel.: +421 903 997 981
Marián Lazor
E-mail: povodne@povodne.sk
tel.:+421 905 25 99 66

.

http:/www.ivar-slovensko.sk
Zprávy o povodních jsou typickým odrazem reality stále více našich obcí a měst.
Strašák povodní a záplav se opakuje při každých větších deštích.
Mnoho obcí bylo vyplavených (v posledních letech více než jednou).
Typy povodní a faktory, které je ovlivňují
Zimní povodně
způsobené táním sněhu přicházejí na jaře nebo i v zimě při výrazném oteplení.
Při nich bývají zpravidla zasaženy podhorské vodní toky a větší toky v nížinách.
Letní a podzimní povodně
jsou způsobeny dlouhotrvajícím srážkami.
Při nich jsou postiženy všechny toky v srážkami zasaženém území, nejvíce na dolních tocích řek.
Letní povodně
jsou vyvolány intenzivními přívalovými srážkami.
Dochází při nich k extrémním srážkám (až 100 mm za hodinu) a mají zpravidla výrazné lokální dopady.
Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů hromadit mimo obydlené území (např. ve vodních nádržích, nezastavěných územích, atd.) a v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést.
http://www.ivar-slovensko.sk/sk/Komplexne-protipovodnove-riesenia.html
https://www.facebook.com/100015323176789/videos/vb.100015323176789/513242959185261/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/100015323176789/videos/vb.100015323176789/513242959185261/?type=2&video_source=user_video_tab
Partner
http://www.p-s.cz/protipovodnova-ochrana

.

https://www.eko-system.cz/

.