19. 12. 2018

Struktura asociace

A) Vnitřní vzdělávací organizační odbory – ústředí

I. Enviro vzdělávání

Vzdělávací centrum EkoSophia, c.z vytváří a rozvíjí veřejný prostor pro environmentální vzdělávání,  nové inspirace, nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověk – příroda (biosféra – technosféra).

Hlavním cílem vzdělávacího centra je spojovat lidi i organizace ve společném úsilí směřujícím k sociální a environmentální spravedlnosti a odpovědnosti, podporovat i realizovat environmentální vzdělávání jednotlivců i skupin v organizační praxi.

Specifické cíle vzdělávacího centra

 • Nabízí kvalitní populárně – naučné, osvětové i vzdělávací akce pro různé cílové skupiny.
 • Nabízí konzultační a poradenskou činnost pro udržitelnost v organizační a vzdělávací praxi a pro ekologicko-sociální podnikání.
 • Buduje a rozvíjí ekologickou a environmentální gramotnost a ekologické i morální hodnoty, kritické myšlení, participační strategie a projekty.

Buduje partnerství a šíří osvětu, která směřuje k udržitelnosti a udržitelnému rozvoji – prostřednictvím zájmových aktivit a projektů zprostředkovat poznání důležité pro porozumění sociálních, kulturních, religiózních, ekonomických a právních souvislostí.

II. Dětské eko centrum

 • Enviro vzdělávání dětí
 • Návrat škol do přírody
 • Příprava dětí na ekologické povolání

III. Dětské hravé výchovné koncerty

 • Pohádky a hudba
 • Koncerty zaměřeny na kulturní, uměleckou, hodnotovou a v kombinaci s enviro vzděláváním na ekologickou výchovu dětí a mládeže

IV. Doučování

 • Kvalitní doučování školních předmětů nebo cizích jazyků.
 • Sdružujeme lektory na doučování matematiky, biologie, fyziky, angličtiny a dalších předmětů a cizích jazyků ve Vimperku a okolí.
 • Doučování na míru (dle individuálních potřeb).
 • Příprava na průběžné testy, maturitní či opravné zkoušky.
 • Soukromé hodiny hudebního nástroje a to i v domácím prostředí.

V. EKO-ŠUM – Vícegenerační centrum vzdělávání a zábavy

Centrum odpočinku a zábavy, bez rozdílu věku s ekologickým a společenským kontextem. Vsazením do příjemného, ​​ekologického prostředí s umožněním celoroční aktivity děti v přírodě spojené se vzděláváním, zábavou a s odpočinkem.

Výstupní hodnoty – ekologie, dlouhodobost, zdraví, vzdělávání, volnočasové aktivity.

VI. Šumavské ekoinfocentrum

V porovnání se standardními Infocentry jsou přidané hodnoty Ekoinfocentra

 • krásná umělecká odlišnost
 • informovanost o regionu Šumava (i jiných)
 • dovednost
 • vysoká odbornost
 • poradenská a lektorská praxe
 • spolupráce špičkových lektorů a partnerů
 • praxe v podnikání a v řízení na všech úrovních

Základní strategie

 1. Vytvoření pracovních míst
 2. Budování značky Šumavské Ekoinfocentrum
 3. Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství
 4. Budování eko partnerství
 5. Zpřístupnění umění a znalostí členům České, Slovenské i Evropské  asociace životního prostředí
 6. Udržitelný rozvoj

a) Poskytuje služby

 • Nabídka, distribuce a prodej upomínkových předmětů zhotovených členy asociace
 • Nabídka inzerce pro partnery v asociačních novinách a bulletinech
 • Prodej knih, příruček, map, CD…
 • Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, výstav o životním prostředí
 • Zprostředkování obchodů a kontaktů v eko oblasti
 • Předprodej vstupenek na ekologické a kulturní akce
 • Organizace kulturních a hudebních akcí:
  • pořádaní výchovně vzdělávacích koncertů a festivalů zaměřených na kulturní, uměleckou, hodnotovou a ekologickou výchovu dětí a mládeže
  • talentových soutěží – Jaký máš talent?
  • výstav – Umění a životní prostředí

b) Spoločensko – komerční aktivity realizované ve spolupráci s partnery

 • Výstavy
 • Kurzy
 • Akce pro děti
 • Programy pro hendikepované děti
 • Terapie přírodou
 • Zdravý životní styl
 • Přednášky – nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
 • Prohlubování rodinné sounáležitosti
 • Programy a hry pro celé rodiny

VII. Ekoturismus

Cíle

 • budování eko partnerství
 • navazování přeshraničních kontaktů a partnerství
 • poznávání zemí, památek, zvyků, přírody, lidí…
 • aktivní cestování, pohyb a pobyt v přírodě
 • organizování výměnných zájezdů dětí členů České, Slovenské a Evropské Asociace Životního Prostředí
 • zprostředkování a výkon průvodcovských služeb

B) Vnitřní podporní organizační odbory – ústředí

 Podpůrné odbory

 1. Marketing, propagace, prezentace
  • Propagace aktivit asociace prostřednictvím vlastní internetové stránky, sociálních sítí, vlastního internetového časopisu
  • Vizualizace aktivit asociace
  • Webové stránky a sociální sítě
  • Výstavy
 2. Publikační a ediční činnost
  • Informační letáky
  • Vlastní internetový časopis
  • Prezentační CD a jiné nosiče
 3. Přeshraniční spolupráce
  • Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství
  • Realizace přeshraničních aktivit a projektů
  • Kooperace se Slovenskou Asociací Životního Prostředí
  • Kooperace s Evropskou Asociací Životního Prostředí