Programy pro děti a mládež

Rozšiřování tvůrčí zručnosti a dovednosti
– Prakticky zaměřené workshopy, semináře
– Práce s hlínou
– Fotokurz
– Výuka ozdobného psaní
– Mmalování
– Vvýroba kosmetiky s využitím přírodních produktů  a mnohé jiné (i podle zájmu dětí, mládeže i dospělých)  – —
– Představení, s možností využití vlastních dovedností, starých a zapomenutých   řemesel 
– Hudebně – vzdělávací koncerty
– Terapie přírodou
– Hravou formou vzdělávání zaměřeného na relaxaci a psychohygienu,
– Využití   vlastních dovedností při vyplnění volného času pobytem v přírodě, rozdávat   radost, úsmi sportovní –
 
Zdravý životní styl
– Prakticky zaměřené přednášky,
– Semináře spojené s ukázkami
– Terapie přírodnými zdrojmi