Umění a kultura

Vize a poslání

Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.

Zaměření

Organizace kulturních a hudebních akcí, výchovně vzdělávacích koncertů a festivalů zaměřených na kulturní,  uměleckou a ekologickou výchovu dětí a mládeže.
Talentové soutěže: Jaký máš talent ?
Výstavy: Umění a životní prostředí

                                Ukázky z umění členů asociace
Vladimíra Fridrichová Kunešová

Věnuje se výtvarné tvorbě :
– malbě, 
– tvorbě tapiserií,
– restaurování cirkevních památek.

 

.

Ing Kamila Hrabáková – kresby
Věnuje se :
Architektonické činnosti
Vědecké a technické činnosti 
Mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

.

Stanislav Hubáček
Fotograf Šumavy
Ing Peter Repčík
Věnuje se hre na klavir
https://hobby-web-ivar-slovensko.webnode.sk/