Výchova, vzdelávání a doučování děti a mládeže

.

                                         http://vzdelavani.caszp.cz/
 
Vzdělávání  
Detské centrum vzdělávání
Zábavné učení a aktvity pro deti 
Hudba jde do škol 
Environmentální výchova a vzdělávání dětí a mládeže
Připrava deti na ekologické povoláni
Rozšiřovani tvůrčí zručnosti a dovednosti
Prevence kriminality, boj proti kriminalitě
Kurzy 
Uméní a příroda 
Fotokurzy prírody 
Semináře
Príroda kolem nás
– přírodní živly : voda,  
– zadržení vody v krajině 
– ochrana přírody a krajiny
Základy podnikatelského myšlení  žáku základních škol
Energetické úspory
Kultúrni cestovní ruch    
Doučování
Doučování na míru.
Individuální výuka dětí i dospělých (vypracujeme individuální studijní plán).
Dlouhodobé i krátkodobé doučování.
Příprava žáků na opravné zkoušky.
Příprava na přijímací zkoušky.
Konzultace během školního roku i v době letních prázdnin.
Výuka i pro děti v předškolním věku.
Doučování a konzultace žáků 1. stupně  ZŠ (1. – 5. ročník).
Doučování žáků 2. stupně ZŠ (6. – 9. ročník – podle specifikace jednotlivých předmětů).
Český jazyk – čtení, porozumění textu, rozvoj čtenářských dovedností a mluvního projevu, pravopis…
Anglický jazyk – konverzace, gramatika, psaní a slovíčka…
Matematika – sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, převody jednotek, geometrické učivo…
Pomoc žákům se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).
Soukromé hodiny hudebního nástroje a to i v domácím prostředí.
Kontakty
Bc. Drahomíra Stanžovská
mail: drsta@seznam.cz
Mgr. Eva Martanová
E-mail:  evamartanova@seznam.cz

Bc. Alžbeta Rúckerová
E-mail: a.ruckerova@seznam.cz

Mgr. Ludmila Fričová
E-mail: Fricova@seznam.cz
Ing. Petra Vonášková
E-mail: petra.vonaskova@centrum.cz.