Seznam vzdělávácích aktivít, kurzů a seminářů  

Detské centrum vzdělávání

Zábavné učení a aktvity pro deti 

Hudba jde do škol 

Environmentální výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Připrava deti na ekologické povoláni

Rozšiřovani tvůrčí zručnosti a dovednosti

Prohlubovani rodinnej sounáležitosti

Prevence kriminality, boj proti kriminalitě

Kurzy 

Uméní a příroda 

Fotokurzy prírody 

Semináře

Príroda kolem nás

– přírodní živly : voda, vítr, oheň,

– slunce + člověk

– zadržení vody v krajině

Antropogenní činnost a jeji dopady na životní prostředí

–  světelné znečištění, 

– odpady, 

– doprava, 

– emise.

– ochrana přírody a krajiny

Základy podnikatelského myšlení  žáku základních škol

Energetické úspory

Kultúrni cestovní ruch   

Vzdělávání firem, organizácí, státní správy, samosprávy…