Energetická strategie – problematika, energetická koncepce a strategie přizpůsobování na změnu klimatu