Energetické studie pro města a obce

Zhotovení analýzy
– počty budov
– jako jsou vytápěny
– jejich věk a stav,
– spotřeby plynu
Vypracování akčního plánu energetické účinnosti budov
Zpracování auditů jednotlivých budov
Zpracování energetických studií na jednotlivé budovy s cílem využít systém financování přes garantovanou energetickou službu.