PŘEDSTAVENÍ ČESKÉ ASOCIACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborná výběrová organizace založená na základě zákona č.83/1990 Sb. dne 24. 2. 2012 v Brně. Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, jako: - vzdělávání a výchova v oblasti zlepšení kvality životního prostředí - informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí - ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva. Má celorepublikovou působnost.

Naše priority

Environmentální vzdělávání (realizace projektů) – propojení škol s praxí, s podnikatelskou sférou. • Poskytování služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. • Spolupráce s obcemi, podnikatelskými subjekty, školami… • Poskytování konzultací, ekologického poradenství… • Navazovaní mezinárodních kontaktů. • Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií, organizováním konferencí, seminářů a workshopů, kurzů a školení, diskusí, výstav.

Naše cíle
Soustředění těch nejlepších odborníků z akademické a podnikatelské sféry z vybraných oblastí ochrany a zlepšování životního prostředí a environmentalistiky pro účely vzdělávání a zvyšování vědomí (i právního) občanů v oblasti životního prostředí.

Spolupráce

Rozvoj

Udržitelnost

INOVACE

Vybrané aktivity

Šumavské ekoinfocnetrum

Cílem je vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických
i kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk – příroda.

Popis je v menu na vrchní liště

ENVIRO VZDELÁVANÍ

 

Vzdělávací projekt vytváří a rozvíjí prostor pro environmentální vzdělávání. 

Popis je v menu na vrchní liště

Turismus

Vzájemné poznávaní regionů, aktivní cestování, pohyb a pobyt v přírodě, poznávaní památek, zvyků  lidí, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství. 

Popis je v menu na vrchní liště

Spolupráce

Spoločenské a prezentační akce

Spolupráce: http://www.vimpersko.cz/

Partneřství

Unikátni medzinárodní partneřství troch asociaci životního prostředí: České, Slovenské a Evropské.

ČESKÁ ASOCIACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Česká Asociace Životního Prostředí je odborná výběrová organizace. Poskytuje služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Slovenská Asociácia Životného Prostredia je odborná organizácia zriadená s cieľom ochrany biodiverzity na Slovensku.

EVROPSKÁ ASOCIACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Evropská Asociace Životního Prostředí je medzinárodní organizace zaměřená na ochranu a obnovu životního prostředi.

FOTOGALÉRIE: ŠUMAVA

Naše sídlo

Vimperk: Vstupní brána Šumavy

kontaktní formulář

Vaše návrhy, postřehy, otazky...