Sdružení s názvem Česká Asociace Životního Prostředí (ČASŽP) je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace poskytující obecně prospěšné služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Patří do seskupení: Česká Asociace Životního Prostředí, Slovenská Asociace Životního Prostředí, Evropská Asociace Životního Prostředí

NAŠE CÍLE

Zajišťovat a vytvářet podmínky pro zavedení moderních, odborně špičkových a ekologických systémů pro ochranu a obnovu životního prostředí.
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověk – příroda.
Spojovat lidi a organizace ve společném úsilí směřujícímu k environmentální odpovědnosti a ochraně životního prostředí.

Turismus - vzájemné poznávaní regiónů, aktivní cestování, pohyb a pobyt v přírodě, poznávaní památek, zvyků lidí, navazování přeshraničních kontaktů a partnerství je turistický projekt realizovaný Českou Asociaci Životního Prostředí ve spolupráci se Slovenskou Asociáciou Životného Prostredia

Naše priority

Environmentální vzdělávání (realizace projektů) – propojení škol s praxí, s podnikatelskou sférou. • Poskytování služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. • Spolupráce s obcemi, podnikatelskými subjekty, školami… • Poskytování konzultací, ekologického poradenství… • Navazovaní mezinárodních kontaktů. • Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií, organizováním konferencí, seminářů a workshopů, kurzů a školení, diskusí, výstav.

Soustředění těch nejlepších odborníků z akademické a podnikatelské sféry z vybraných oblastí ochrany a zlepšování životního prostředí a environmentalistiky pro účely vzdělávání a zvyšování vědomí (i právního) občanů v oblasti životního prostředí.

Partneři

Propojením spolupráce s Českou, Slovenskou a Evropskou Asociací Životního Prostředí vzniká významná spolupráce na mezinárodní úrovni. Obecným cílem seskupení je poskytování vzdělávání a provádění konkrétní činnosti při zajišťování a vytváření podmínek pro zavedení moderních, odborně špičkových ekologických systémů v národním hospodářství. Mezi hlavní aktivity patří poskytování konzultací, pořádání seminářů, workshopů, školení a jiných aktivit zaměřených na výměnu zkušeností s odborníky z různých oblastí společenských, přírodních i technických věd a navazování mezinárodních kontaktů.

Šumavské ekoinfocentrum

Poslánim Šumavského ekoinfocentra je vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot Šumavy, směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk - příroda. Přidanými hodnotami Ekoinfocentra: jsou : - krásná umělecká jinakost, - informovanost o regionu Šumava, - dovednost, - vysoká odbornost, - poradenská a lektorská praxe, - spolupráce špičkových lektorů a partnerů, - praxe v podnikání a v řízení na všech úrovních, Základní stratégie je : 1. Budování značky Šumavské Ekoinfocentrum, 2. Budování eko partnerství, 3 Zpřístupňovat umění a znalosti členů České asociace životního prostředí.

EkoSophia - vzdělávání firem, organizácí, státní správy, samosprávy...

Šumavský Eko shop

Šumavské výrobky. Jedinečné výrobky v naši ponuke jsou určené jak milovníkům Šumavy. tak všem milovníkom módy a umění. Výjimečné a charakteristické jsou krásnou tvořivou jnakosti a dovednosti šumavských výrobcu. Díky našemu lidskému, kreativnímu a potenciálu se postupně stáváme tvořivým centrem na mapě Šumavy. V naši ponuke tmáte možnost seznámit se produkty, které získaly certifikát a právo používat znašku a jsou označenými speciálním logem Šumava - originální produkt. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ na Šumavě. Každý výrobek je originálni a skutečně kásny suvenýr ze Šumavy, Přidanou hodnotou je tak pravá umelecká chuť Šumavy. Rozvíji prostor pro informovanost o regionu Šumava a nové poznání a tvorbu umeleckých a ekologických hodnot Šumavy směřujících k harmonii vzájemného propojení člověk - příroda. Všechny jsou vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, U všech garantujeme vyskou kvalitu. Šetrnost k životnímu prostředí garantuje provozovatel e shopu Česká asociace životního prostředí nevládní výběrová organizace založená na základě zákona č. č. 89/2012 Sb orientovaná na ochranu a obnovu životního prostředí.