Doučování žáků I. stupně ve Vimperku a okolí

 
Doučování a konzultace žáků 1. stupně ZŠ / 1. – 5. ročník
Český jazyk – čtení, porozumění textu, rozvoj čtenářských dovedností a mluvního projevu, pravopis
Matematika – sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, převody jednotek a geometrické učivo.
Anglický jazyk – konverzace, gramatika, psaní a slovíčka.
Konzultace během školního roku a v době letních prázdnin.
Pomoc žákům se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
Kontakt :
Eva Martanová
martanova.eva@seznam.cz
tel.775 164 906