Představení asociace

Sdružení s názvem Česká asociace životního prostředí je odborné společenství fyzických a právnických osob – výběrová organizace založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.
Patří do seskupení:   Česká asociace životního prostředí,   Slovenská asociácia životního prostredia, Evropská asociace životního prostředí.
Založení: Asociace byla založena dne 24. 2. 2012 v Brně
Registrace:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=795321&typ=PLATNY
Sídlo: Vimperk, Námětí Svobody č. 29
Fakturační údaje:  2401459217/2010, Fio banka Strakonice
Statutáři
Ing. Kamila Hrabáková, České Budějovice
Bc. Drahomíra Stanžovská, Stožec, okres Prachatice 
Ing. Peter Repčík, Bratislava
ČASŽP z. s. je založena za účelem komplexního řešení problematiky životního prostředí a souvztažných problémů. 
Přispívá k rozvoji řešení výše uvedené problematiky. 
ČASŽP z. s. nevyvíjí žádnou politickou činnost.  
Cíl : 
Vytvářet a rozvíjet prostor pro nové poznání a tvorbu ekologických i kulturních hodnot směřujících k harmonii propojení člověka s přírodou 
Zajišťovat a vytvářet podmínky pro zavedení moderních odborně špičkových a ekologických systémů pro ochranu a obnovu životního prostředí 
Vytvářet podmínky pro prohlubování profesní poctivosti v rámci vzájemných vztahů mezi členy 
Organizovat, zajišťovat nebo poskytovat poradenskou, právní nebo jinou pomoc 
Vytvářet prostor pro otevřenou, účelnou a konstruktivní diskusi 
Prosazovat a chránit profesní etiku a právní zájmy na území své působnosti
Účinně spolupracovat se státními úřady, akademickou půdou, zemědělstvím i průmyslem, spotřebiteli a odbornými skupinami v členských státech Evropské unie 
Vytvářet vhodné podmínky pro přípravu obyvatel k obraně státu a jeho demokratických hodnot
 Naše priority jsou : 
Environmentální vzdělávání  
Projekty v oblasti environmentálního vzdělávání  
Informační služby v oblasti ochrany životního prostředí 
Poskytovaní služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí 
Spolupráce s obcemi, s podnikatelskými subjekty, se školami 
Poskytování konzultací, ekologické poradenství 
Služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti 
Podpora turistiky a propagaci kulturního dědictví a jeho ochrana 
Navazování mezinárodních kontaktů 
Výměna poznatků a zkušeností z oblasti inovativních enviro technologií organizováním konferencí, seminářů a workshopů, seminářů, kurzů, školení, diskusí,  výstav