Semináře

 
Vybraná témata, lektoři
Energetika
Ing Jiři Roubal, Praha
Ing Miroslav Muška, BMS Energy, ředitel, Bratislava
Podnikatelské a inovační centrum
Ing Peter Repčík, Československý klaster, předseda, Univerzita CaM, Trnava
Vzdělávací a kulturni turistika
Ing Kamila Hrabáková, Jihočeská univerzita České Budějovice, lektorka
Vodní hospodářství
Ing Vladimír Mosný, PhD, Hycomp, ředitel, Bratislava
Protipovodňová ochrana
Ing Jaromír Polák, jednatel, Interior Steel,  Havličkuv Brod  
Kontakt
Ing. Peter Repčík 
E-mail: Repcik.Peter@seznam.cz 
Tel.: +421 905 510 199