Vzdělávání

http://vzdelavani.caszp.cz/

                Vedouci sekce Vzdělávání :  Ing. Drahomíra Stanžovská
                                     Doučování :  Mgr. Eva Martanová
                    Kulturní a vzdělávací cestovní ruch : Ing. Kamila Hrabáková
                                 Hudebně výchovné koncerty : Hana Lounová
                               Výtvarná výchova : Vladimíra Fridrichová Kunešová
                                Základy podnikatelského myšlení : Ing Peter Repčík