EkoSophia

 
Hlavní cíl projektu
Záměrem a hlavním cílem vzdělávacího projektu je budovat a rozvíjet kompetence pro environmentální řízení organizací, pro tvorbu environmentálních programů jako součásti etické politiky organizace (firmy, instituce) a pro odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj regionu.
Projekt je koncipován tak, aby rozšířily environmentální gramotnost a kompetence vysokoškoláků, naučil jejich myslet samostatně a tvořivě, vidět environmentální souvislosti a realizovat environmentální řízení v organizaci, tvořit a implementovat environmentální program organizace.
Je koncipován ve dvou metodických liniích: pomáhá budovat (1.) epistemickú odbornost koordinátorů a (2.) performativní odbornost koordinátorů environmentální praxe v organizaci bez rozdílu socioporofesijnej orientace, příslušnosti k určité disciplinární diferenciaci.
Znamená to, že je určen vysokoškolákům humanitních, společensko-vědních, přírodovědných i technických studijních programů Environmentální řízení a odpovědnost za životní prostředí v organizaci (firmě, podniku) by měla být součástí systému účinných preventivních a inovativních aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí, na prosazování etické politiky směrem k udržitelnosti.