Šumavské ekoinfocentrum

.

 
       Cíle  
Prezentace činnosti České asociace životního prostředí a jejích organizačních složek na Šumavě
Prezentace znalostí svých členů
Prezentace umění svých členů
Prostřednictvím zájmových aktivit a projektů šíření osvěty, která  směřuje k udržitelnosti a rozvoji environmentálních hodnot na Šumavě
Zřízení a provozování prvního Dětského ekocentra
Zapojení do mikroregionu a do partnerství v přeshraniční oblasti
Propagace regionu Šumava
Budování eko partnerství
Zpřístupnění umění, znalostí a dovedností členů sdružení všech asociací životního prostředí na Šumavě
Udržitelný rozvoj
V porovnání se standartními Infocentry jsou přidanými hodnotami Ekoinfcentra
– dovednost
– vysoká odbornost
– poradenská a lektorská praxe
– spolupráce špičkových lektorů a partnerů
– praxe v podnikání a v řízení na všech úrovních
Výstupní hodnoty
– ekologie
– dlouhodobost 
– zdraví
Služby
Životní prostředí
 
Prezentace činnosti České asociace životního prostředí a jejích organizačních složek
Poskytování informačních služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
Ekologické poradenství
Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, výstav o životním prostředí 
Nabídka kvalitních, populárně naučných, osvětových i vzdelávacích akcí
Aktivity:  
Kultura a životní prostředí
Ekologické poradenství
Environmentální vzdělávání
Konzultační aktivity
Zprostředkování obchodů a kontaktů v eko oblasti
Propagace Šumavy
Poskytování informaci o památkách a přírodních krásách Šumavy
Propagace regionu Šumava prostřednictvím vlastní internetové stránky centra
Semináře:  Stará šumavská řemesla, recepty ze Šumavy
Organizace výstav, naučných akcí
Děti a mládež

 

Soutěže pro děti
Zřízení a provozování Prvního Dětského ekocentra 
Tvůrčí dětská ekodielna, tvorba:
– Leporela
– Dětské oděvní modely
– Inovativní a přírodní produkty pro děti s ohledem na ekologii
Vybrané aktivity

Tvorba vlastních upomínkových předmětů dle specifikace klientů
Inzerce v našich novinách
Zprostředkování průvodcovských služeb
Prodej suvenýrů
Prodej map a turistické literatury
Tvorba vlastních produktů dle požadavků klientů
Inovativní a přírodní produkty pro děti s ohledem na ekologií
Stará šumavská řemesla, recepty ze Šumavy
Koncept zařazení seniorů do činnosti ekoinfocentra
Tvůrčí naučné eko projekty pro širokou veřejnost
Tvůrčí naučné eko projekty pro širokou veřejnost
Aktivity realizované ve spolupráci s partnery
Festivaly
Výstavy
Kurzy
Akce pro děti
Programy o ochrane zvířat
Programy pro hendikepované děti
Terapie přírodou
Zdravý životní styl
Přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
Programy a hry pro celé rodiny
Vimperský gastrofestival
Řemeslné trhy
Klobásobraní
Dětské bleší trhy
Sportovní akce 
Krásná Šumava

Vybrané akce  

    

    

  

     Doprovodný hudební program 
Hana Lounová a Idefix band

  

Klobásobraní

klobásobraní pozvánka malovaná

   

 

  

 

Bleší trhy