Šumavské ekoinfocentrum

.

Díky našemu lidskému, kreativnímu a kulturnímu potenciálu se naše Šumavské Ekoinfocentrum postupně stává nepřehlédnutelným bodem na kulturní mapě Šumavy.
Menežering ekoinfocentra
Ivana Rajniaková
tel.: +420728950472 

E-mail: ekoinfocentrum@seznam
Šumavské Ekoinfocentrum je organizační složkou České Asociace Životního Prostředí.
Má působnost zaměřenou na široké spektrum aktivit v regionu Šumava. 
Cíle Ekoinfocentra 

Prezentace činnosti České asociace životního prostředí a jejích organizačních složek
Prezentace znalostí svých členů
Prezentace umění svých členů
Prostřednictvím zájmových aktivit a projektů šíření osvěty, která  směřuje k udržitelnosti a rozvoji environmentálních hodnot na Šumavě
Zřízení a provozování prvního Dětského ekocentra
Zapojení do mikroregionu a do partnerství v přeshraniční oblasti
Propagace regionu Šumava
Budování eko partnerství
Zpřístupnění umění, znalostí a dovedností členů sdružení všech Asociací Životního Prostředí
Udržitelný rozvoj

V porovnání se standardními Infocentry jsou přidanými hodnotami Ekoinfcentra
– dovednost
– vysoká odbornost
– poradenská a lektorská praxe
– spolupráce špičkových lektorů a partnerů
– praxe v podnikání a v řízení na všech úrovních
Výstupní hodnoty
– ekologie
– dlouhodobost 
– zdraví
Služby
Životní prostředí
 
Prezentace činnosti České asociace životního prostředí a její organizačních složek
Poskytování informačních služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
Ekologické poradenství
Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, výstav o životním prostředí. nabízí kvalitních populárně naučných, osvetových, i vzdelávacic akcí
Aktivity: 
Kultura a životní prostředí
Ekologické poradenství
Environmentální vzdělávání
Konzultační aktivity
Zprostředkování obchodů a kontaktů v eko oblasti
Zoznamka Eko firem
Propagace Šumavy
Poskytování informaci o památky a přírodních krásách Šumavy
Propagace regionu Šumava prostřednictvím vlastní internetové stránky centra
Semináře Staré Šumavská řemesla, recepty
Organizace výstav, naučných akcí
Děti a mládež

 

Soutěže pro děti
Zřízení a provozování Prvního Dětského ekocentra – města povolání na Šumavě
Tvůrčí dětské ekodielne, tvorba:
– Leporela
– Dětské oděvní modely
– Inovativní a přírodní produkty pro děti s ohledem na ekologii
Vybrané aktivity

Tvorba vlastních upomínkových předmětů dle specifikace klientů
Inzerce v našich novinách
Zprostředkování průvodcovských služeb
Prodej suvenýrů
Prodej map a turistické literatury
Tvorba vlastních produktů dle požadavků klientů
Inovativní a přírodní produkty pro děti s ohledem na ekologií
Staré Šumavská řemesla, recepty
Koncept zařazení seniorů do činnosti ekoinfocentra
Tvůrčí naučné eko projekty pro širokou veřejnost
Osobně umělecké fotografie foto galerie
Tvůrčí naučné eko projekty pro širokou veřejnost
Koncept zařazení seniorů do činnosti ekoinfocentra
Aktivity realizované ve spolupráci s partnery
Festivaly
Výstavy
Kurzy
Akce pro děti
Programy o ochrane zvířat
Programy pro hendikepované deti
Terapie přírodou
Zdravý životní styl
Přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
Programy a hry pro celé rodiny
Vimperský gastrofestival
Řemeslné trhy
Klobásobraní
Detské bleší trhy
Sportovní akce
Krásna Šumava

Vybrané akce

     Řemeslné trhy

     

    

    

  

     Doprovodní hudební program 
Hana Lounová a Idefix band

  

Klobásobraní

klobásobraní pozvánka malovaná

   

 

  

 

Bleší trhy