22. 12. 2018

Šumavské ekoinfocentrum

Je organizační složkou České asociace životního prostředí.
​Má působnost zaměřenou na široké spektrum aktivit v regionu Šumava.
Šumavské Ekoinfocentrum je organizační složkou České asociace životního prostředí.
​Má působnost zaměřenou na široké spektrum aktivit v regionu Šumava.

       

Cíle Ekoinfocentra
Vytvoření prostoru pro vyjádření názorů a názorovou polemiku odborníků  z akademické i podnikatelské sféry z vybraných oblastí  ochrany a zlepšování  životního prostředí a enviromentalistiky na Šumavě,
Prezentace činnosti České asociace životního prostředí a jejích organizačních složek,
Prezentace znalostí svých členů,
Prezentace umění svých členů,
Prostřednictvím zájmových aktivit a projektů šíření osvěty, která  směřuje k udržitelnosti a rozvoji environmentálních hodnot na Šumavě,
Zřízení a provozování prvního Dětského ekocentra,
Zapojení do mikroregionu a do partnerství v přeshraniční oblasti,
Propagace regionu Šumava,
Budování loga Šumavské Ekoinfocentrum,
Navazování přeshraničních kontaktů a partnerství,
Budování eko partnerství,
Zpřístupnění umění, znalostí a dovedností členů sdružení všech Asociací Životního Prostředí,
Udržitelný rozvoj.
V porovnání se standardními Infocentry jsou přidanými hodnotami Ekoinfcentra:
– krásná umělecká rozmanitost
– informovanost o regionu Šumava
– dovednost
– vysoká odbornost
– poradenská a lektorská praxe
– spolupráce špičkových lektorů a partnerů
– praxe v podnikání a v řízení na všech úrovních
Výstupní hodnoty
– ekologie
– dlouhodobost
– zdraví
Služby
Životní prostředí
 
Prezentace činnosti České asociace životního prostředí a její organizačních složek,
Poskytování informačních služeb v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí,
Ekologické poradenství,
Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, výstav o životním prostředí. nabízí kvalitních populárně naučných, osvetových, i vzdelávacic akcí,
Aktivity: Kultura a životní prostředí,
Ekologické poradenství,
Environmentální vzdělávání,
Tvorba environmentální oblasti politiky v organizacích různého typu,
Konzultační aktivity,
Zprostředkování obchodů a kontaktů v eko oblasti,
Zoznamka Eko firem.
Propagace Šumavy
Poskytování informaci o památky a přírodních krásách Šumavy,
Propagace regionu Šumava prostřednictvím vlastní internetové stránky centra,
Semináře Staré Šumavská řemesla, recepty,
Organizace výstav, naučných akcí.
Děti a mládež

 

Soutěže pro děti,
Zřízení a provozování Prvního Dětského ekocentra – města povolání na Šumavě,
Tvůrčí dětské ekodielne, tvorba:
– Leporela
– Dětské oděvní modely
– Inovativní a přírodní produkty pro děti s ohledem na ekologii,
Vybrané aktivity

Tvorba vlastních upomínkových předmětů dle specifikace klientů,
Inzerce v našich novinách
Zprostředkování průvodcovských služeb,
Prodej suvenýrů,
Prodej map a turistické literatury,
Tvorba vlastních produktů dle požadavků klientů,
Inovativní a přírodní produkty pro děti s ohledem na ekologií,
Staré Šumavská řemesla, recepty
Koncept zařazení seniorů do činnosti ekoinfocentra
Tvůrčí naučné eko projekty pro širokou veřejnost
Osobně umělecké fotografie foto galerie
Tvůrčí naučné eko projekty pro širokou veřejnost
Koncept zařazení seniorů do činnosti ekoinfocentra
Aktivity realizované ve spolupráci s partnery
Festivaly
Výstavy
Kurzy
Akce pro děti
Programy o ochrane zvířat
Programy pro hendikepované deti
Terapie přírodou
Zdravý životní styl
Přednášky, nabídka zdravé stravy a pobyt ve zdravém prostředí
Programy a hry pro celé rodiny
Vimperský gastrofestival
Řemeslné trhy
Klobásobraní
Detské bleší trhy
Sportovní akce

Krásna Šumava

Menežering ekoinfocentra
Ivana Rajniaková
tel.: 
+420728950472 
E-mail: ekoinfocentrum@seznam